Przedmiotem opracowania biura projektowego B2 Architekci była stacja transformatorowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – budynek podpiwniczony z dachem dwuspadowym, usytuowany na terenie zakładów PCC Rokita S.A.

Przeznaczeniem projektowanej stacji było zastąpienie wyeksploatowanej starej stacji oraz zasilenie odbiorów nN zlokalizowanych w jej pobliżu, mogących pojawić się w przypadku rozbudowy zakładu.

Budynek stacji transformatorowej stanowi jedną, zwartą bryłę na planie niemal regularnego kwadratu. Piwnicę budynku zajmują w całości pomieszczenia techniczne kablowni. Na parterze znajdują się (poza pomieszczeniami komunikacyjnymi oraz pomieszczeniem gospodarczym) pomieszczenia techniczne: rozdzielnica 6kV, akumulatornia, rozdzielnica 0,4kV, komory transformatorów t1 i t2.

Dane projektu:

Projekt: 08-10.2010
Powierzchnia pod inwestycję: 774 m2
Powierzchni zabudowy: 358 m2
Powierzchnia całkowita: 639 m2

Zakres prac:

projekt budowlany

Podobne projekty