Na terenie zakładów Betard w Długołęce zlecono nam zaprojektowanie hali magazynowej z możliwością ewentualnej zmiany jej funkcji na cele produkcyjne. Zaprojektowaliśmy dwunawową halę o żelbetowej konstrukcji nośnej obudowaną płytami warstwowymi, o całkowitej powierzchni blisko 7300m2  i wysokości 10m.

Dane projektu:

Projekt: 05-09.2015
Powierzchnia hali: 7270m2

Zakres prac:

koncepcja, projekt budowlany

Podobne projekty