Biuro B2 Architekci opracowało projekt wykonawczy branży architektonicznej przebudowy i modernizacji obiektów hydrotechnicznych stopnia wodnego na tamie w Brzegu Dolnym. Zakres opracowania obejmował koordynację międzybranżową oraz projekty wykonawcze branży architektonicznej.

Projekty zawierały nowo projektowany budynek socjalny, nowo projektowane maszynownie na filarach i prawym przyczółku, nowo projektowaną sterownię na lewym przyczółku jazu oraz modernizację budynków obsługi na głowie dolnej i górnej.

Dane projektu:

Projekt: 09.2010 – 03.2011

Zakres prac:

projekt wykonawczy

Podobne projekty