Cement włóknisty

Cement włóknisty? Brzmi tajemniczo? Biuro projektowe we Wrocławiu B2 Architekci ceni tę technikę nie od dziś! Opatentowano ją już w 1928 roku, jednak wówczas nie rozwinięto ze względów ekonomicznych. Do łask wróciła dopiero we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku. W obecnej formie materiał ten został wyprodukowany przez Mikea McCaina w Alamos i Erica Pattersona z Silver City (USA). Po ponownym „odkryciu” materiał ten zaczęto nazywać cementem włóknistym, padobe czy też papercrete.

Papercrete to typ przemysłowej, wzmocnionej mieszanki papieru, tektury, piasku i cementu. Do wielkiego miksera wprowadza się makulaturę i zalewa wodą. Po rozmoknięciu i powstaniu jednolitej masy, dodaje się piasku lub pyłu oraz cementu (w stosunku 6:3:1). Tak przygotowaną masę wylewa się do form bloczków budowlanych. Bezpośrednie wylewanie płynnego materiału między deskowanie daje przegrodę o jednolitej strukturze. Po stwardnieniu 80% papercrete stanowi powietrze. Współczynnik oporu ciepła dla ściany grubości 30 cm wynosi R=33,6. Wytrzymałość na ściskanie cementu włóknistego to 260 psi (dla mieszanki bez piasku), dodanie pisaku zwiększa tę wartość aż trzykrotnie! Ściana wysokości 244 cm i grubości 30 cm, przenosi obciążenie 50 ton na 1 m bieżący, przy wadze zaledwie 180 kg. Co istotne, wylewanie fundamentów nie jest konieczne, gdyż ciężar ściany to zaledwie 17,7 kg/m2. Warto zaznaczyć, że papercrete jest materiałem bardzo odpornym na bezpośrednie działanie ognia – każde włókno jest odizolowane cementem, a więc tlen nie dociera do struktury materiału. Podczas obróbki (np. dopasowania otworów okiennych) ściana może być cięta piłą ręczną.

Twórcami innej receptury jest Bill Knauss z Tuscon. Jego celem było obniżenie kosztów produkcji cementu włóknistego do minimum – mieszanka powstała przez dodanie do papieru wyłącznie wody i pyłu. W ten sposób koszty budowy obiektu, nie licząc wykonawstwa, są bliskie… zera! Wszystkie zastosowane składniki dostępne są nieodpłatnie. Mieszankę tę Knauss nazywa paper adobe.

Jak niegdyś stal i beton, tak dziś papier oddaje wielką przysługę współczesnej architekturze. Mnogość systemów konstrukcyjnych, a co za tym idzie i rozwiązań, zastanawia dlaczego właściwości papieru zostały odkryte na nowo dopiero w ostatnim dwudziestoleciu… Nie do przecenienia jest fakt dopasowania tych technologii do proekologicznych wymagań naszych czasów. Architektura i konstrukcje papierowe stanowią dziś jedną z głównych odpowiedzi na problemy nurtujące mieszkańców Ziemi. Biuro projektowe B2 Architekci z Wrocławia ceni ekologiczne rozwiązania z budownictwie. Bądź eko razem z nami!