Z pomocą klienta niezwykle otwartego na niebanalne rozwiązania zaprojektowaliśmy projekt domu jednorodzinnego w Żórawinie, dom 3 w 1. Budynek miał spełniać wymogi małżeństwa, którego dzieci mieszkają już osobno, dając przy okazji możliwość realizowania pasji inwestora.  Nietypowy program uwzględniający m.in. warsztat oraz lokalizacja działki na końcu osiedlowej drogi dojazdowej wymusiły na nas konieczność zaprojektowania niecodziennej bryły. Nieforemny rzut parteru był wynikiem głębokich analiz, które doprowadziły nas do zaprojektowania zadaszonego podjazdu przed drzwiami wejściowymi dającego jednocześnie możliwość bezkolizyjnego wyjazdu z działki. Zaproponowaliśmy budynek w formie 3 brył, z których każda pełni odrębną funkcję i ma inna wysokość pomieszczeń, dając jednocześnie ciekawą przestrzeń we wnętrzu. Zabieg ten podkreślony został dodatkowo zastosowaniem odrębnych faktur (tynk, opalane drewno, blacha tytanowo-cynkowa), co pozwoliło na optyczne zmniejszenie obiektu.

Dane projektu:

Projekt: 06-09.2017
Powierzchnia działki: 1577 m2
Powierzchni zabudowy: 222 m2
Powierzchnia użytkowa: 203 m2

Zakres prac:

koncepcja, projekt budowlany

Podobne projekty