Wrocławskie biuro projektowe B2 Architekci kompleksowo realizuje prace projektowe związane z budową nowych obiektów, przebudową i rozbudową obiektów już istniejących (w tym mieszkań i lokali usługowych). Projektujemy indywidualne domy jednorodzinne, osiedla jednorodzinne, budynki wielorodzinne, hale magazynowe i przemysłowe, przedszkola i inne obiekty usługowe (np. gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne, itp.). Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji od strony projektowej i administracyjnej.

Usługi z zakresu zakres doradztwa:

 • opracowanie studiów wykonalności, przydatności terenu, chłonności działki,
 • analiza zapisów i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / warunków zabudowy,
 • określenie wytycznych projektowych na podstawie oczekiwań klienta,
 • opracowanie wstępnych analiz i koncepcji,
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy poprzedzone niezbędnymi analizami,
 • pozyskanie warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych, niezbędnych uzgodnień i decyzji,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji dla celów pozwolenia konserwatorskiego,
 • inwentaryzacje architektoniczne,
 • wnioski o samodzielność lokali.

Prace projektowe:

 • koncepcje architektoniczne na podstawie wytycznych inwestora, MPZP i innych dokumentów,
 • projekty indywidualnych budynków jednorodzinnych,
 • projekty osiedli w zabudowie jednorodzinnej,
 • projekty budynków wielorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych i użyteczności publicznej (przedszkola, domy seniora) ,
 • projekty obiektów medycznych (przychodni, gabinetów),
 • projekty budynków przemysłowych (hale magazynowe i produkcyjne),
 • projekty zamienne w procedurze uzgodnienia zmian w Urzędzie Nadzoru Budowlanego,
 • projekty wnętrz,
 • nadzory autorskie.