Wrocławskie biuro projektowe B2 Architekci kompleksowo realizuje prace projektowe związane z budową nowych obiektów, przebudową, rozbudową obiektów już istniejących (w tym mieszkań i lokali usługowych). Projektujemy indywidualne domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, hale, przedszkola i inne obiekty usługowe (np. gabinety dentystyczne, lokale gastronomiczne, itp.). Na życzenie inwestora prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji.

Biuro architektoniczne B2 Architekci to szeroki zakres doradztwa, w tym:

 • opracowanie studiów wykonalności, przydatności terenu,
 • analiza zapisów i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / warunków zabudowy,
 • określenie wytycznych projektowych,
 • opracowanie koncepcji oraz wniosków o ustalenie warunków zabudowy,
 • pozyskanie warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych,
 • inwentaryzacje.

Prace projektowe:

 • koncepcje architektoniczne na podstawie wytycznych inwestora, MPZP i innych dokumentów,
 • projekty indywidualnych budynków jednorodzinnych,
 • projekty budynków wielorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych i użyteczności publicznej,
 • projekty budynków przemysłowych,
 • projekty wnętrz,
 • nadzory autorskie.